Před započetím výroby zasíláme grafický návrh ke schválení zákazníkem, viz. níže.

 

aplikace